تحقیق و توسعه

آشنایی با روند تحقیقات و توسعه در مطلوب پلاس

با توجه به روند سریع تکنولوژی و ورود اولیه با قابلیت‌های جدید در بازارهای جهانی، شرکت مطلوب پلاس به منظور آشنایی هرچه بیشتر و بهتر شرکای تجاری خود اقدام به برگزاری نشست‌های تخصصی با کارشناسان ایرانی و خاریج را همیشه در برنامه کار خود قرار داده و از نقطه نظرات در هر زمینه جهت بهبود کیفیت محصولات چه در بخش کشاورزی و چه در بخش صنعتی استفاده می‌کند و هر نوع انتقاد سازنده را به منزله پیشرفت در کار خود می‌داند.

  • ثبت برندهای تجاری جهت تولیدات محصولات شرکت مطلوب پلاس
  • دارای پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی ساخت محصول